Gói Clip âm nhạc
Các MV (Music Video) Hót của các ca sỹ trong nước và nghệ sĩ nối tiếng thế giới

Để đăng ký gói Clip âm nhạc: soạn: DK CA Gửi 9930 (2000đ/Ngày)
Để hủy gói Clip âm nhạc: soạn: HUY CA Gửi 9930
@ VNPT-MEDIA