Gói Clip nóng
Clip tổng hợp về các sự kiện nóng trong nước và quốc tế diễn ra trong ngày

Để đăng ký gói Clip nóng: soạn: DK CN Gửi 9930 (2000đ/Ngày)
Để hủy gói Clip nóng: soạn: HUY CN Gửi 9930
@ VNPT-MEDIA