Gói giới tính
Nội dung tin nhắn gửi về máy khách hàng sử dụng là các thông tin, kiến thức về giới tính và giáo dục giới tính

Để đăng ký gói bóng đá: soạn: DK GT Gửi 9930 (1000đ/Ngày)
Để hủy gói bóng đá: soạn: HUY GT Gửi 9930
@ VNPT-MEDIA